Sınçıma | Burç Özellikleri

Sınçıma

Sanat ve edebiyata yetenekli.